Wytyczno 26.09.2009r.

70-ta rocznica ostatniej bitwy Korpusu Ochrony Pogranicza.