Przemarsz 1 - 2 czerwca 2013r.

1 czerwca zorganizowaliśmy sobie manewry opierające się na przemarszu z uwzględnieniem elementów musztry i taktyki. Wszystko na historycznym terenie Twierdzy Osowiec ze szczególnym uwzględnieniem okolic Fortu IV.