Góra Strękowa 8.09.2013r.

Uroczystości rocznicowe Bitwy Pod Wizną.