Serokomla 2.10.2011r.

Ostatnie godziny sztabu SGO Polesie.