Sejny 20.05.2011r.

Uroczystości upamiętniające dwie ważne rocznice: 85-lecie objęcia ochroną granicy wschodniej przez 24 Batalion KOP Sejny i 20-lecie Straży Granicznej. Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych Miasta Sejny, Przeglądu Sejneńskiego i Stowarzyszenia Weteranó