Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne


Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne powstało w 1996r. Założyła je grupa pasjonatów, w dużej części związana z jednostką wojskową w Osowcu, której teren w owym czasie nie był jeszcze powszechnie udostępniony do zwiedzania. Po dwóch latach przygotowań zarówno w sferze formalnej jak i czysto technicznej w 1998r. powstaje Muzeum Twierdzy Osowiec i trasa turystyczna na terenie Fortu I. 9 października 1998r. staraniem OTF Twierdza Osowiec zostaje wpisana do rejestru zabytków.

Towarzystwo skupia swoją działalność na Forcie I Twierdzy Osowiec i prowadzi ją w porozumienu z jednostką wojskową. Jedynie członkowie OTF mogą zostać przewodnikami po Twierdzy Osowiec i oprowadzać po tym obiekcie Turystów. Ale usługi przewodnickie to nie jedyne działania podejmowane przez OTF. Na co dzień zajmujemy się dużo bardziej przyziemnymi sprawami jak koszenie trawy, karczowanie krzaków, budowa i utrzymanie schodów i przejść przez wały oraz ogrodzeń w miejscach niebezpiecznych itd. Cały czas staramy się też pozyskiwać nowe eksponaty do Muzeum i poszerzać swoją wiedzę o Twierdzy, choćby odkrywając miejsca do tej pory zapomniane.

W ramach Towarzystwa działają sekcje, zajmujące się bardziej szczegółowo wybranymi zagadnieniami. Na chwilę obecną są to:
Sekcja Podwodnej Eksploracji
Grupa Rekonstrukcyjna CSP KOP.

W chwili obecnej z przyczyn niezależnych od OTF zwiedzanie Twierdzy Osowiec jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 600 941 954.

UWAGA! Każda osoba pełnoletnia chętna do udziału w wycieczce musi mieć przy sobie dokument tożsamości, a obcokrajowcy zgodę na wejście na teren wojskowy wydaną przez MON.